Loading...
Logo Ptaktijk voor kinder- en jeugdtherapie Yokidokie
Menu
Mijn werkwijze

In de werkwijze en mijn behandelingen staat het kind centraal,
maar hebben ook de ouders een grote rol.
Samen werken we op een open en betrokken manier aan de hulpvraag

 

Het kind en de hulpvraag staan centraal, de doelen vormen de rode draad en de ‘bouwstenen van hechting‘ creëren de leidraad waarop mijn aanpak is gebaseerd.

Afhankelijk van de hulpvraag, de ernst van de problematiek van het kind en de snelheid waarmee een kind de ontwikkelingstappen kan doorlopen, wordt het aantal therapiesessies bepaalt. In de intake wordt bevraagd welke belemmeringen het kind ervaart en in welke ontwikkelingsgebieden het is vastgelopen. Wanneer de therapie start zal het kind vier fasen doorlopen:

  1. Regulatie - veiligheid en vertrouwen
  2. Relatie - toevertrouwen en zelfvertrouwen
  3. Gedragsverandering - zelfstandigheid
  4. Transfer - autonomie

 Meer over mijn werkwijze hieronder.

 

Verloop therapie

 

Het eerste gesprek (intake/oriënterend gesprek)

Dit is een vrijblijvend (kosteloos) gesprek om kennis met elkaar te maken. Na het eerste gesprek wordt er gestart met het anamnesegesprek,
de onderzoeksfase en daarna met de therapie.  

Het anamnesegesprek

Tijdens het anamnesegesprek wordt uitgebreid de hulpvraag van het kind besproken. Het is belangrijk om een vraag van verschillende kanten te bekijken. Hoe ziet het kind de situatie, hoe kijken de ouders ernaar? Samen formuleren we een hulpvraag, waarbij de vraag van het kind altijd voorop staat. Je ontvangt voorafgaand aan dit gesprek een vragenlijst die je thuis in alle rust kunt invullen. Dit zorgt ervoor dat de tijd die we samen doorbrengen direct en goed wordt besteed.

Onderzoeksfase, de beginfase van de therapie

In de beginfase wordt het kind in drie sessies spelenderwijs geobserveerd. Om te ontdekken in welke fase(n) het kind moeilijkheden ondervindt wordt tijdens de observatie gekeken naar de sensorische, motorische, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. Het is ook mogelijk dat er een schoolobservatie wordt gedaan. Overige testen zoals een ADHD- of ASS-test of een intelligentieonderzoek WISC-V, worden indien nodig en in overleg door derden verzorgd. De gegevens en de bevindingen uit het onderzoek en overige gegevens van derden worden verwerkt in een onderzoeksrapport en behandelplan. De bevindingen en de doelen waaraan we gaan werken worden besproken in een aparte afspraak. Daarna start de beginfase van de therapie waarin we samen op pad gaan, met elkaar vertrouwd raken en samenwerken aan een basis van veiligheid en vertrouwen. In de interactie leert het kind spelenderwijs woorden te geven aan dat wat het voelt of waaraan het behoefte heeft, maar ook hoe het zelfvertrouwen vergroot kan worden. Als ouder leer je de signalen van je kind te herkennen en te begrijpen, maar ook hoe het kind gestimuleerd en bekrachtigd kan worden, waardoor het zelfvertrouwen van jullie beiden wordt vergroot.

De duur van een therapiesessie

De therapiesessie vindt wekelijks plaats in een praktijkruimte en duurt zestig minuten, hiervan wordt vijftien minuten besteed aan verslaglegging. Afhankelijk van de hulpvraag en de ontwikkeling van het kind wordt het aantal sessies ingeschat, mogelijk kan dit langer of korter duren.
Het kan echter ook voorkomen dat er een verwijzing nodig is naar een andere vorm van behandeling of een verwijzing voor verder onderzoek.
Tijdens de therapiesessies wordt er actief gewerkt aan het behandelplan, de hulpvraag en de doelen. De manier waarop gewerkt wordt is afhankelijk van de belevingswereld van het kind, de ontwikkelingsfasen waarin het kind zich bevindt, de leeftijd en de hulpvraag.

Regelmatig vindt er tussentijds overleg plaats over de voortgang van de therapie en de ontwikkelingen die bij het kind zichtbaar zijn of die het kind zelf ervaart. Ook derden die het kind begeleiden, kunnen worden betrokken bij het gehele proces.
PS: Het kan zijn dat tijdens de therapie duidelijk wordt dat specialistische ondersteuning nodig is. Samen met andere zorgprofessionals kijken we wat de best mogelijk zorg voor het kind is.

Tussenfase

Wanneer het kind voldoende veiligheid en vertrouwen ervaart, kan er gewerkt worden om de sensorische, emotionele en relationele vaardigheden verder te vergroten en te bekrachtigen. Vanuit een veilige startbasis wordt het kind geënthousiasmeerd en uitgedaagd om nieuwe situaties, of ander gedrag uit te proberen en de volgende stap naar zelfvertrouwen en zelfstandigheid te zetten.

Overdrachts-/eindfase van de therapie

Actief werken we samen aan het overdragen van wat er is geleerd en hoe het vertaald kan worden naar de dagelijkse situaties. Wanneer zowel ouder als kind aangeven dat het tijd is om samen verder gaan, worden de sessies afgebouwd en ronden we het traject af.
Samen maken we afspraken voor de toekomst.

Kinderen zijn niet lastig
Kinderen zijn verschillend
Dat is best lastig

Psychomotorische kindertherapie Yokidokie Veeenendaal
Psychomotorische kindertherapie Yokidokie Veeenendaal
Psychomotorische kindertherapie Yokidokie Veeenendaal

© Praktijk Yokidokie 2022