Loading...
Logo Praktijk voor kindertherapie Yokidokie Veenendaal
Menu
Psychomotorische therapie en beeldende therapie

Beweging en creativiteit worden ingezet
om aan te sluiten bij de taal van het kind

Ieder kind beweegt op zijn eigen unieke manier

Ieder kind is uniek, wat betekent dat het zich beweegt en ontwikkelt op zijn of haar eigen unieke manier. Dit maakt dat iedere aanpak ook uniek is. Om aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld, leeftijd en ontwikkelingsfasen van een kind maak ik gebruik van psychomotorische kindertherapie en beeldende therapie.
Beweging, creativiteit en plezier zet ik in om contact te maken met het kind. Plezier hebben tijdens de therapie is een voorwaarde om te kunnen groeien. 

Beweging en creativiteit worden gebruikt om gevoelens, emoties en gedachten te uiten wanneer woorden te kort schieten of taal nog niet goed ontwikkeld is. Tijdens het contact wordt gekeken welke hulpbronnen het kind aanspreken, welke talenten het heeft en wat er nodig is om meer grip te krijgen op de eigen behoeften en gevoelens. Er wordt, samen, een inschatting gemaakt hoe het kind het beste ondersteund kan worden en of er andere gespecialiseerde hulp nodig is.

Psychomotorische kindertherapie (PMKT)

Dit staat voor denken (psycho) en bewegen (motorisch).
PMKT is een leuke doe-, ervaar- en beleeftherapie en is gebaseerd op neurowetenschappelijke inzichten. Bij deze therapie wordt onder andere gewerkt met bewegingsspel, lichaams- en zelfbewustzijn-oefeningen. Het kind leert om eigen gevoelens, emoties en gedachten beter te herkennen en te begrijpen, leert hoe het zelf kan reguleren en ontdekt nieuwe vaardigheden en talenten.

Wanneer een kind spelenderwijs leert herkennen en begrijpen waar bepaald gedrag vandaan komt of waardoor het wordt veroorzaakt,
is het beter in staat dit zelf positief te veranderen. Bij PMKT gebruiken we beweging op verschillende manieren. Zo bouwen we een bewegingsbaan of een hut, spelen we spelletjes aan tafel, hangen we in de hangmat, dansen we op muziek of maken we zelf de muziek.

Beeldende therapie

Ze zeggen niet voor niets: ‘beelden zeggen meer dan duizend woorden’. Beeldende therapie is letterlijk en figuurlijk vormgeven aan eigen gevoel of ervaring en is naast het doen, ervaren en beleven een ervaringsgerichte non-verbale psychotherapie. In plaats van gebruik te maken van woorden worden beelden of andere creatieve vormen gebruikt om tot het verhaal te komen (beeldtaal). Een gevoel onder woorden brengen wordt vaak ervaren als lastig, zeker wanneer het kind nog geen of weinig woorden tot zijn beschikking heeft.
De kracht van het creëren van beelden is dat het onbewuste en innerlijke ervaringen zichtbaar maakt.

Door het zichtbaar te maken wordt duidelijk wat er eigenlijk gebeurd is of wat het kind heeft ervaren. Vaak zien kinderen vanzelf een betekenis in het beeld. Ook zien ze wat er veranderd moet worden en hoe dat te vertalen in eigen situaties. Beeldende therapie kan op vele momenten in de therapie worden ingezet en is perfect te combineren met psychomotorische therapie, omdat beide aansluiten bij de bewegingen en belevingswereld van het kind. Bij beeldende therapie gebruiken we ook beweging, maar dan in de vorm van knippen, plakken, schilderen, tekenen, timmeren, kleien of kleuren we buiten de lijntjes.

 

Door aan te sluiten bij de hulpvraag wordt onder andere aandacht en ondersteuning gegeven aan het:
Herkennen van lichaamssignalen, eigen lichaam en het versterken van lichaamsbesef
Voelen en uiten van emoties en hoe deze zelf of samen te reguleren
Vergroten van het zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen waardoor een positief zelfbeeld ontstaat
Ervaren van eigen grenzen, ze leren afbakenen en het herkennen van grenzen van anderen
Contact maken met anderen en vanuit de verbinding vriendschappen maken
Meebewegen met dat wat er is zonder jezelf te verliezen
Rust ervaren binnen het gezin en samen plezier beleven

 

 

"Het gaat er niet om of je binnen of buiten de lijntje kleurt.
Het gaat er om dat je je eigen tekening maakt."

-Onbekend-

Psychomotorische kindertherapie Yokidokie Veeenendaal

© Praktijk Yokidokie 2022